Muốn phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, con người đã:

A.

Dùng máy lọc có kích thước cực nhỏ.

B.

Soi tế bào dưới kính hiển vi điện tử.

C.

Chọn thể truyền có gen đánh dấu.

D.

Dùng phương pháp giải mã thông tin di truyền.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...