Muốn mạ bạc lên một vật bằng sắt người ta làm như sau:

A.

Điện phân dung dịch AgNO3 với anot là vật bằng Fe, catot là than chì.

B.

Điện phân dung dịch FeSO4 với catot là vật bằng Fe, anot là than chì.

C.

Điện phân dung dịch AgNO3 với anot là Ag, catot là than chì.

D.

Điện phân dung dịch AgNO3 với catot là vật bằng Fe, anot là Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện phân dung dịch AgNO3 với catot là vật bằng Fe, anot là Ag.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...