Muốn mạ bạc lên một vật bằng sắt người ta làm như sau:

A.

Điện phân dung dịch AgNO3 với anot là vật bằng Fe, catot là than chì.

B.

Điện phân dung dịch FeSO4 với catot là vật bằng Fe, anot là than chì.

C.

Điện phân dung dịch AgNO3 với anot là Ag, catot là than chì.

D.

Điện phân dung dịch AgNO3 với catot là vật bằng Fe, anot là Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện phân dung dịch AgNO3 với catot là vật bằng Fe, anot là Ag.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...