Muối iot là muối ăn có chứa thêm lượng nhỏ iot ở dạng

A. I2.
B. MgI2.
C. CaI2.
D. KI hoặc KIO3.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...