Muối dưa, muối cà nhờ ....... chuyển hóa một số đường đơn chứa trong dưa, cà thành axit lactic.

Điền vào chỗ trống (.......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?

A.

vi sinh vật tiết ra nuclêaza.

B.

vi sinh vật tiết ra prôtêaza.

C.

vi khuẩn lên men lactic.

D.

vi sinh vật tiết ra xenlulaza.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...