Mục tiêu đấu tranh của công nhân từ tháng 2 đến tháng 4 - 1930 là

A.

cải thiện đời sống.

B.

đòi tăng lương.

C.

đòi giảm sưu, giảm thuế.

D.

Đòi thả tù chính trị

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...