Mục tiêu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng trong thòi kì cuối cùng là

A.

Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

B.

Đánh đồ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

C.

Đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.

D.

Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 85. Cách giải: Chương trình hành đông của Việt Nam Quốc dân đảng được chia thành bốn thời kì. Trong đó, thời kì cuối cùng là bất hợp tác với chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn; cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.   Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...