Mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa là biến Trung Quốc thành quốc gia

A.

giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

B.

giàu mạnh, văn minh

C.

giàu mạnh, dân chủ.

D.

xã hội chủ nghĩa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...