Mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa là biến Trung Quốc thành quốc gia

A.

giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

B.

giàu mạnh, văn minh

C.

giàu mạnh, dân chủ.

D.

xã hội chủ nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...