Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:         

A.

xâm lược các nước ở khu vực châu Á.

B.

lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO.

C.

bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

D.

 thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...