Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO
B. Bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
C. Xâm lược các nước ở khu vực châu Á
D. Thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...