Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là:

A. Tiêu thụ sản phẩm                              
B. Tạo ra lợi nhuận
C. Nâng cao chất lượng sản phẩm            
D. Giảm giá thành sản phẩm
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...