Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở?

A.

Tính quyền lực, bắt buộc chung.        

B.

Tính hiện đại.

C.

Tính cơ bản.        

D.

Tính truyền thống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...