Một khối lập phương có độ dài cạnh bằng img1, thể tích khối lập phương đã cho bằng:

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta thấy img1 đổi dấu hai lần. Tuy nhiên tại img2 thì img3.  

 

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...