Một học sinh giải bài toán: “Tìm tất cả giá trị của tham số img1 sao cho hàm số img2 đồng biến trên img3.” theo các bước như sau: Bước 1. Hàm số xác định trên img4 và img5. Bước 2. Yêu cầu bài toán tương đương với img6. Bước 3. img7  Bước 4. img8. Vậy img9. Học sinh này đã bắt đầu sai ở bước nào?  

A.

Bước img1.

B.

Bước img1.

C.

Bước img1.

D.

Bướcimg1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Sai ở bước 2 vì: Khi img1(không thỏa yêu cầu bài toán). Do đó khi img2 thì yêu cầu bài toán tương đương với img3

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...