Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

A.

Pháp luật, kỷ luật.

B.

Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

C.

Pháp luật, nhà tù.

D.

Pháp luật, quân đội.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...