Một xe môtô chạy với vận tốc 50,4 (km/h) trên quãng đường 100 (km) và tiêu thụ hết 1,5 (lít) xăng. Công suất của động cơ xe bằng P = 2HP = 1472 (W). Hiệu suất của động cơ xe máy bằng bao nhiêu? Biết rằng đối với xăng năng suất tỏa nhiệt q = 4,6.107 (J/kg) và p = 700 (kg/m3).

A.

≈30 %.

B.

≈ 22%.

C.

≈ 18%.

D.

≈ 15%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

≈ 22%.

t=sv=10050,4=1,984h=7143snhit lưng ta ra là: Q=m.q=1,5.10-3.700.4,6.107=4,83.107JCông mà đng cơ xe thc hin đưc: A=P.tHiu sut: H=AQ=P.tQ22%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...