* Một xe monorail (trong công viên) chạy trên đường như hình.

Cho m = 100kg; hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m hD = 10m; g = 10 m/s2  .

 Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Vị trí có thế năng bé nhất là 

 

A.

Điểm A.

B.

Điểm B.

C.

Điểm c.

D.

Điểm D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...