* Một xe đua (biểu diễn bằng chấm nhỏ) chuyển động trên đường thẳng được diễn tả bằng đồ thị như hình.

Dấu của gia tốc a là

A.

"+".

B.

"−".

C.

Không đủ thông tin để kết luận.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...