* Một xe đua (biểu diễn bằng chấm nhỏ) chuyển động trên đường thẳng được diễn tả bằng đồ thị như hình.

Dấu của gia tốc a là

A.

"+".

B.

"−".

C.

Không đủ thông tin để kết luận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

"−".

Từ đồ thị ta thấy vật chuyển động ngược chiều chuyển động. v< 0 =>a<0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...