* Một xe đua (biểu diễn bằng chấm nhỏ) chuyển động trên đường thẳng được diễn tả bằng đồ thị như hình.

Suốt thời gian chuyển động được mô tả, dấu của vị trí và vận tốc là

A.

"−", "−".

B.

"−", "+".

C.

"+", "−".

D.

"+", "+".

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

"−", "−".

Từ đồ thị ta thấy, vận tốc ngược chiều chuyển động nên mang dấu " - "

tọa độ x = 0 tại nơi bắt đầu, vận tại vị trí  - x nên ở vị trí " - "

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...