Một vòng xoắn ADN gồm

A.

10 nuclêôtit.

B.

10 cặp nuclêôtit.

C.

34 nuclêôtit.

D.

34 cặp nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10 cặp nuclêôtit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...