Một vòng dây có độ tự cảm L = 4.10-2 H, điện trở không đáng kể (xem như R = 0), diện tích S = 64 cm2, được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến B = 0,6.10-3 T, đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Cường độ I của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây trong thời gian cảm ứng từ thay đổi là

A.

I = 9,6.10-5 A.

B.

I = 8,5.10-5 A.

C.

I = 8,4.10-5 A.

D.

I = 8,2.10-5 A.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...