Một vòng dây có độ tự cảm L = 4.10-2 H, điện trở không đáng kể (xem như R = 0), diện tích S = 64 cm2, được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến B = 0,6.10-3 T, đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Cường độ I của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây trong thời gian cảm ứng từ thay đổi là

A.

I = 9,6.10-5 A.

B.

I = 8,5.10-5 A.

C.

I = 8,4.10-5 A.

D.

I = 8,2.10-5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I = 9,6.10-5 A.

Nếu gọi R là điện trở của vòng dây, E1 là suất điện động cảm ứng do từ thông đi qua mạch tăng lên, E2 là suất điện động tự cảm xuất hiện trong vòng dây do dòng điện tự cảm tăng, I là cường độ dòng điện cảm ứng tạo ra trong vòng dây, chúng ta có:

1 + 2 = RI                                                                         (1)

Vì R có giá trị không đáng kể, xem như R = 0 nên từ (1):

1 + 2 =0 1 =- 2                                                        (2)

Nếu chỉ xét độ lớn của suất điện động cảm ứng và suất điện động tự cảm thì:

                                                                         (3)

= = S . = S .            (4)

= L . = L .                               (5)

Vì sự biến thiên cảm ứng từ B và dòng điện cảm ứng xảy ra trong cùng thời gian Δt nên từ (4) và (5) chúng ta có:

LI = BS I =                                                                   (6)

Thay giá trị bằng số vào (6) sẽ được:

= 9,6.10-3 A.

 

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...