Một vòng dây có diện tích 0,05 m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T sao cho mặt phẳng dây vuông góc với đường sức từ. Từ thông qua vòng dây có giá trị nào sau đây:

A.

 4 Wb.

B.

0,02 Wb.

C.

 0,01 Wb.

D.

 0,25 Wb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Từ thông qua vòng dây img1Wb.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...