Một vôn kế trong một mạch điện chỉ 50 (V) và một ampe kế mắc nối tiếp chỉ 5 (A). Công suất tiêu thụ trong mạch thì:

A.

Nhỏ hơn hay bằng 250 (W).

B.

Bằng 250 (W).

C.

Lớn hơn hay bằng 250 (W).

D.

Có thể nhỏ hơn, bằng hay lớn hơn 250 (W).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhỏ hơn hay bằng 250 (W).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...