Một viên đạn khối lượng M đang bay theo                  

phương ngang với vận tốc v thì nổ thành 2 mảnh.

Mảnh m 1 bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1.

Nếu M = 5kg; v =  m/s; m1 = 2kg; v1 = 500 m/s thì góc bay của rnảnh thú hai với phương ngang là

A.

300.

B.

450.

C.

600.

D.

370.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

300.

Động lượng viên đạn trước khi nổ , nằm ngang: p=mV

Động lượng mảnh 1, hướng xuống dưới: p1=m1v1

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta vẽ được hình bình hành với p là vecto tổng nên là đường chéo hình bình hành, hai cạnh là p1và p2 

Theo hình ta có:

tgα =p1p=                                        

α = 300.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...