Một viên đạn khối lượng M đang bay theo                  

phương ngang với vận tốc v thì nổ thành 2 mảnh.

Mảnh m 1 bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1.

Nếu M = 5kg; v =  m/s; m1 = 2kg; v1 = 500 m/s thì góc bay của rnảnh thú hai với phương ngang là

A.

300.

B.

450.

C.

600.

D.

370.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...