Một viên đạn khối lượng M đang bay theo                  

phương ngang với vận tốc v thì nổ thành 2 mảnh.

Mảnh m 1 bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1.

Nếu M = 5kg; v =  m/s; m1 = 2kg; v1 = 500 m/s

Vận tốc mảnh thứ hai là

A.

2000 m/s.

B.

m/s.

C.

m/s.

D.

m/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...