Một viên đạn khối lượng M đang bay theo                  

phương ngang với vận tốc v thì nổ thành 2 mảnh.

Mảnh m 1 bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1.

Nếu M = 5kg; v =  m/s; m1 = 2kg; v1 = 500 m/s

Vận tốc mảnh thứ hai là

A.

2000 m/s.

B.

m/s.

C.

m/s.

D.

m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

m/s.

Động lượng viên đạn trước khi nổ , nằm ngang: p=mV=5.2003=10003kgm/s

Động lượng mảnh 1, hướng xuống dưới: p1=m1v1=2.500=1000kgm/s

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta vẽ được hình bình hành với p là vecto tổng nên là đường chéo hình bình hành, hai cạnh là p1và p2 

Theo hình ta có:

                                                                   

p22=p2+p12=>p2=p2+p12=2000kgm/s=>v2=20003m/s

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...