** Một viên bi bằng đồng treo bằng dây đồng (dây không giãn và có khối lượng không đáng kể) được dùng làm "đồng hồ đếm giây" có chu kì là T = 2,000 (s) khi ở nhiệt độ t = 20°C, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,815 (m/s2) (bỏ qua lực cản và lực đẩy ácsimet). Tại nhiệt độ t' = 35°C ở nơi có gia tốc trọng trường g' = 9,795 (m/s2) thì sau 24 giờ đồng hồ này chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của đồng hồ α = 1,7.10–6 độ. Chọn đáp án đúng:

A.

Nhanh hơn 68,4 (s).

B.

Chậm hơn 78,4 (s).

C.

Nhanh hơn 86,4 (s).

D.

Chậm hơn 86,4 (s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...