Một vệ tinh nhân tạo đang quay quanh Trái Đất đột nhiên bị hãm lại, vận tốc chuyển động của nó giảm xuống giá trị bằng không và rơi thẳng xuống đất. Ngay sau khi bị hãm gia tốc rơi tự do ban đầu của vệ tinh

A.

bằng không.

B.

nhỏ hơn gia tốc hướng tâm của vệ tinh khi đang chuyển động theo quỹ đạo.

C.

bằng gia tốc hướng tâm khi đang quay trên quỹ đạo.

D.

bằng gia tốc trọng trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bằng gia tốc hướng tâm khi đang quay trên quỹ đạo.

Khi bị hãm và dừng lại đột ngột, gia tốc hướng tâm của vệ tinh cũng chính là cường độ trọng trường của Trái Đất tại nơi vệ tinh bị hãm lại. Nói cách khác, gia tốc hướng tâm của vệ tinh trở thành gia tốc rơi tự do ban đầu của vệ tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...