* Một vật trượt không vận tốc đều từ đỉnh dốc cao h = 1 (m), nghiêng 1 góc α = 30° so với mặt ngang. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 (m/s)?

Gia tốc chuyển động của vật là

A.

10 (m/s2).

B.

5 (m/s2).

C.

5 (m/s2).

D.

5 (m/s2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5 (m/s2).

Ta có: chiếu lên hệ Oxy:

             

(1) a = gsinα = 5 (m/s2).

    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...