Một vật trọng lượng P = 20N được treo vào dây AB = 2m. Điểm treo (ở giữa) bị hạ xuống 1 đoạn CD = 5cm. Lực căng dây là

A.

20N

B.

40N

C.

200N.

D.

400N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

200N.

      F = P = 2Tsinα.

Với .

Từ đó lực căng dây:

     = 200N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...