Một vật trọng lượng P = 20N được treo vào dây AB = 2m. Điểm treo (ở giữa) bị hạ xuống 1 đoạn CD = 5cm. Lực căng dây là

A.

20N

B.

40N

C.

200N.

D.

400N.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...