Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương trình x1 = 4sin(πt + α) (cm) và x2 = 4cos(πt) (cm). Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi:

A.

.

B.

.

C.

α = 0.

D.

α = π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Theo đầu bài phương trình dao động của hai dao động thành phần x1 = 4sinπt (cm) và x2 = 4cos(πt) (cm) hay x1 = 4cos (cm) và x2 = 4cos(πt) (cm). Biên độ dao động tổng hợp được xác định:

A + 2A1A2cos(φ2 – φ1) =  + 2A1A2cos

Để biên độ dao động đạt giá trị nhỏ nhất thì

cos = – 1  α –  = π  α = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...