Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là: img1img2.

Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi ?            

A.

 img1.         

B.

 img1.                

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biên độ dao động tổng hợp đạt cực tiểu khi hai dao động ngược pha nhau: img1     .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...