** Một vật rắn treo vào dây như hình vẽ và nằm cân bằng. Biết hai lực căng dây T1 = 5N; T2 = 5N.

Vật có trọng lượng là 

A.

5N.

B.

10N.

C.

5N.

D.

10/N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10N.

Vật cân bằng nên: 12 +  = 0. Chiếu phương trình lên trục Oy thẳng đứng ta được.

p = T1sin60° + T2sin30° = 10N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...