Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình: x = 0,1cos (cm). Khi động năng của vật bằng một nửa cơ năng của nó thì vận tốc của vật là:

A.

± (m/s).

B.

± (m/s).

C.

± (m/s).

D.

± (m/s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...