Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình: x = 0,1cos (cm). Khi động năng của vật bằng một nửa cơ năng của nó thì vận tốc của vật là:

A.

± (m/s).

B.

± (m/s).

C.

± (m/s).

D.

± (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

± (m/s).

- Cơ năng của con lắc: E = kA22A2.

- Động năng của con lắc: Wđmv2. Theo đầu bài: WđE.

  mv2 = 2A2 v = ±ωA = ±(m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...