Một vật nhỏ khối lượng 0,001 kg trong con lắc lò xo dao động với phương trình x = 0,02sin(2t) (m). Động năng cực đại của vật bằng:

A.

5.10-7 J.

B.

11.10-7 J.

C.

8.10-7 J.

D.

9.10-7 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...