Một vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T0. Nếu cắt lò xo bớt đi một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là bao nhiêu?

A.

.

B.

.

C.

T = 2T0.

D.

T = T0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Gọi l, k là chiều dài và độ cứng của lò xo sau khi cắt.

Ta có: k0l0 = kl   Chu kì dao động của vật là:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...