Một vật nặng treo vào đầu một lò xo làm cho lò xo dãn ra 10 cm. Lấy g = 10 m/s2. Cho vật dao động điều hòa thì tần số góc của vật là:

A.

10 rad/s. 

B.

15 rad/s.

C.

20 rad/s. 

D.

25 rad/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10 rad/s

Khi vật ở vị trí cân bằng thì trọng lực của vật cân bằng với lực đàn hồi: kΔ = mg.

 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...