Một vật khối lượng m trượt xuống có gia tốc trên một dốc nghiêng không ma sát. Hình chiếu của lực tác dụng lên vật được vẽ trên hình là chính xác về hướng (có thể độ lớn là không chính xác).

Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

mg > N.

B.

N > mg.

C.

N = mg.

D.

Không có kết luận nào đúng vì thiếu góc nghiêng α.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

mg > N.

N = mgcosα < mg vì α # 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...