Một vật khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó  là T=0,6s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 6cm thì chu kì dao động của nó là:

A.

0,15s.

B.

0,3s.

C.

0,6s.

D.

0,7s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,6s

Vì con lắc lò xo là một hệ dao động tự do chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ nên khi kích thích thì chu kì không đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...