Một vật khối lượng 3 (kg) rơi tự do trong khí quyển Trái Đất với gia tốc bằng 8 (m/s2). Lực cản của không khí tác dụng lên vật bằng

A.

1,8 (N).

B.

5,4 (N).

C.

24 (N).

D.

29,4 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,4 (N).

Lực tác dụng lên vật khi rơi tự do trong không khí:

- Trọng lực ; lực cản không khí .

Theo định luật II Newton và chọn chiều dương từ trên xuống:

          P − FC = m.a hay FC = P − m.a = m(g − a) = 5,4 (N).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...