Một vật khối lượng 3 (kg) rơi tự do trong khí quyển Trái Đất với gia tốc bằng 8 (m/s2). Lực cản của không khí tác dụng lên vật bằng

A.

1,8 (N).

B.

5,4 (N).

C.

24 (N).

D.

29,4 (N).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...