Một vật khối lượng 0,2kg được ném thẳng đứng lên với vận tốc 50 m/s. Sau đó một giây động năng và thế năng của vật lần lượt bằng

A.

150J; 85J.

B.

162J; 90J.

C.

162J; 85J.

D.

90J; 162J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

162J; 90J.

Vận tốc của vật đạt được sau 1s chuyển động v = v0 - gt

Động năng của vật Wđ =

Thay số Wđ = 162 J

Độ cao vật đạt được sau 1s: h = v0t - gt2

Thế năng của vật ở độ cao h:

Wt = mgh hay Wt = mg = 90 J.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...