Một vật khối lượng 0,2kg được ném thẳng đứng lên với vận tốc 50 m/s. Sau đó một giây động năng và thế năng của vật lần lượt bằng

A.

150J; 85J.

B.

162J; 90J.

C.

162J; 85J.

D.

90J; 162J.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...