Một vật được ném thẳng đứng lên với vận tốc ban đầu v0 = 19,6 m/s. Biết g = 9,8 m/s2. Vật sẽ đạt đến độ cao

A.

9,8 m.

B.

19,6 m.

C.

4,9 m.

D.

29,4 m.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...