Một vật di chuyển như trên hình vẽ.

Đường đi của vật trên sau 10 (s) là

A.

12 (m).

B.

8 (m).

C.

20 (m).

D.

Không có kết quả nào đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

20 (m).

từ đồ thị ta thấy quãng đường đi bằng diện tích 3 tam giác, ta có:

s1=s=4ms2=s=8ms1=s=8m

Đường đi tổng cộng là: s = |s1| + |s2| + |s3| = 20 (m).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...