Một vật di chuyển như trên hình vẽ.

Đường đi của vật trên sau 10 (s) là

A.

12 (m).

B.

8 (m).

C.

20 (m).

D.

Không có kết quả nào đúng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...