Một vật di chuyển dọc theo một cung tròn như hình vẽ. Khi qua điểm x vectơ gia tốc của vật sẽ là vectơ nào sau đây?

                  

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Gia tốc của vật chuyển động tròn sẽ hướng vào tâm quỹ đạo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...