Một vật đặt trên bàn, gọi là trọng lực; là lực nén của vật lên bàn, là lực của bàn tác dụng lên vật. Cặp lực nào sau đây là cặp lực theo định luật III Newton?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Không có cặp lực nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

 là lực nén của vật lên bàn nên theo định luật III Niuton sẽ có lực cùa bàn tác dụng lên vật là .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...