Một vật dao động với phương trình x = 4cos (cm). Vào thời điểm t = 0,5 s vật có vận tốc là:

A.

v = 20 (cm/s).

B.

v = 20 (cm/s).

C.

v = 20 (cm/s).

D.

v = 20 (cm/s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...