Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 2 rad/s và biên độ A = 4 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 2 cm đến vị trí có gia tốc a = –8 (cm/s2) là:

A.

2,4 (s).

B.

24 (s).

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...