Một vật dao động điều hòa với tần số f = 4 Hz. Chu kì dao động của vật này là:

A.

 4 s.

B.

img1 s.

C.

0,25 s.

D.

1 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì dao động của vật img1 Hz.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...