Một vật dao động điều hòa với phương trình img1. Khoảng thời gian mà vận tốc và gia tốc của vật cùng nhận giá trị dương trong một chu kì là:

A.

 0,25s.

B.

0,15s.

C.

0,1s.

D.

 0,2s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì của dao động img1  img2 Biểu diễn trên đường tròn, ta thấy khoảng thời gian mà gia tốc và vận tốc cùng nhận giá trị dương trong một chu kì là img3  img4 

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...