Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm t = 0, gia tốc của vật đạt giá trị cực đại tại thời điểm:

A.

.

 

B.

s.

C.

.

D.

s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...