Một vật dao động điều hoà với phương trình = 8cos(2πt - π/6) (cm). Thời điểm thứ 2015 vật qua vị trí có vận tốc v = - 8π cm/s là thời điểm nào?  

A.

1004,5 s.

B.

1007,567 s.

C.

1007,167 s.

D.

1007 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khiimg1. => Ứng với điểm C:\Users\thangheo\Desktop\333333333.pngM0 trên vòng tròn.  Ta có: img3 .

Vì v < 0 nên vật qua M1 và M2 . Qua lần thứ 2014 thì phải quay 1007 vòng rồi đi từ M0 đến M1 và 1 lần vật đi được quãng đường là T/6. Góc quét Δφ = 1007.2π + π/3 => t = 6043/6 ≈ 1007,167 s.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...